Home

Het avontuur om nieuwe mensen te leren kennen in Europa, begint hier…..!

Das Abenteuer, neue Leute in Europa kennenzulernen,       beginnt hier….!

     

Scoutspark 10-11-12 september 2021

Michael Tewiele

Kletterwand

Het project Scoutspark wordt in het kadervan het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het 

Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door: