Wat doen wij...

Stichting Aover de gäöt

is een non-profit organisatie en heeft tot doel, het bevorderen van (grensoverschrijdende) contacten, waarbij de grens een natuurlijke scheidingslijn kan zijn tussen 2 landen of andere, soms bestuurlijke, eenheden, door onder meet het wegnemen van de in de praktijk gevoerde grensbelemmeringen, het leggen van grensoverschrijdende verbindingen tussen burgers, bedrijven, scholen, verenigingen, stichtingen en een ieder die nieuwsgierig is naar datgene wat er zich aan de andere kant van de grens begeeft, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Vooral de jeugd en jongeren staan bij ons in the spot-light, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Translate »