Youth (Girls) online

Grensoverschrijdende ontmoetingsdag

We lezen het in de krant en zien het op televisie, maar u merkt het vast ook in uw eigen omgeving; kinderen en jongeren voelen zich door de coronacrisis ernstig beperkt. Noodgedwongen moesten ze hun angsten, onzekerheden en zorgen over de toekomst vanuit hun thuissituatie het hoofd bieden. Uit onderzoek van het NJI, GGD en de kindertelefoon blijkt dat vooral jonge meisjes de contacten met andere leeftijdsgenoten enorm missen en zich eenzaam voelen, zich vervelen en depressief zijn.

Voor ons de aanleiding om een grensoverschrijdende ontmoetingsdag te organiseren. Een dag vol activiteiten waaraan meiden én jongens uit de grensstreek gratis aan deel kunnen nemen; uit de provincie Gelderland, Limburg (NL) en Limburg (B), Overijssel en Nordrhein Westfalen. Gratis ja. Zodat iedere jongere die het leuk vindt om samen te werken met jongeren uit België en Duitsland erbij kan zijn. Op zondag 27 juni  zijn er tussen 12.00 en 19.00 uur vier verschillende workshops van maximaal anderhalf uur, live vanuit een studio in Doetinchem.Cupcakes pimpen

  1. Beauty (Haar & Make-up)
  2. Teken het maar
  3. Jerusalema challenge met aansluitend gezamenlijk de challenge dansen

Via een Zoomverbinding staan  de jongeren die dag in contact met een Nederlandse én een Duitse begeleider die de activiteit leiden en uitleggen. Na iedere workshop is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Voorafgaand aan de workshops krijgt iedere deelnemer een pakketje met materialen thuisgestuurd die tijdens de workshops gebruikt worden, zoals fondant en speciaal tekenmateriaal. In verband met het toesturen van de pakketjes is het van belang dat jongeren zich vóór maandag 21 juni melden. Er kunnen maximaal 300 jongeren deelnemen.

En o ja, het niet beheersen van elkaars taal is geen belemmering, maar juist een uitdaging!

De workshops zijn afzonderlijk via Zoom te volgen. Meer informatie en opgave voor deelname kan via de pagina Youth online of een email sturen aan: youthonline2021@gmail.com

Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij om deze grensoverschrijdende ontmoetingsdag te promoten bij jongeren. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Projectleider Christa van Dee

Grenzüberschreitender Begegnungstag

Wir lesen darüber in den Zeitungen und sehen es im Fernsehen, aber wahrscheinlich merken Sie es auch in Ihrem eigenen Umfeld: Kinder und Jugendliche fühlen sich durch die Corona-Krise stark eingeschränkt. Zwangsweise mussten sie sich ihren Ängsten, Unsicherheiten und Zukunftssorgen aus ihrer häuslichen Situation heraus stellen. Untersuchungen der NJI, des GGD und des Kindertelefons zeigen, dass gerade junge Mädchen die Kontakte zu anderen Gleichaltrigen enorm vermissen und sich einsam, gelangweilt und deprimiert fühlen.

Für uns der Grund, einen grenzüberschreitenden Begegnungstag zu organisieren. Ein Tag voller Aktivitäten, an denen Mädchen und Jungen aus der Grenzregion kostenlos teilnehmen können; aus der Provinz Gelderland, Limburg (NL) und Limburg (B), Overijssel und Nordrhein Westfalen. Frei ja. Damit jeder Jugendliche, der gerne mit Jugendlichen aus Belgien und Deutschland arbeitet, dabei sein kann. 

Am Sonntag, den 27. Juni, finden zwischen 12.00 und 19.00 Uhr vier verschiedene Workshops von maximal eineinhalb Stunden Dauer statt, live aus einem Studio in Doetinchem.

  1. Cupcakes pimpen
  2. Beauty (Haare & Make-up)
  3. Zeichnen  es
  4. Jerusalema-Challenge mit anschließendem gemeinsamen Tanzen der Challenge

Über eine Zoom-Verbindung werden die Jugendlichen mit einem niederländischen und einem deutschen Betreuer in Kontakt sein, die die Aktivität leiten und erklären werden. Nach jedem Workshop gibt es Zeit, um miteinander zu sprechen. Vor den Workshops erhält jeder Teilnehmer ein Paket für zu Hause mit Materialien, die während der Workshops verwendet werden, wie Fondant und spezielle Zeichenmaterialien. Wegen des Versands der Pakete ist es wichtig, dass sich die Jugendlichen bis Montag, 21. Juni, anmelden. Es können maximal 300 Jugendliche teilnehmenUnd übrigens: Die Sprache des anderen nicht zu kennen, ist kein Hindernis, sondern eine Herausforderung!

Die Workshops können separat über Zoom verfolgt werden. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie auf der Seite Jugend online oder per E-Mail an: youthonline2021@gmail.com

Wir hoffen, dass Sie genauso begeistert sind wie wir, wenn es darum geht, diesen grenzüberschreitenden Begegnungstag unter jungen Menschen zu fördern. Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Projektleiterin Christa van Dee

Translate »