Home

Het avontuur om nieuwe mensen te leren kennen in Europa, begint hier…..!

Das Abenteuer, neue Leute in Europa kennenzulernen,       beginnt hier….!

     

18-12-21 om 19.30 uur

Aanmelden voor 16-12-21 via
het contactformulier


Online Youth (14-18) Event

Het project UP-cycling wordt in het kadervan het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het 

Up-cyclingEuropese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door: